Naar inhoud
Ruth Verrelst

Ruth Verrelst

Professor, Zelfstandig academisch personeel
02/629.27.63

Biography

HUIDIGE (EN VORIGE) FUNCTIE: 2010 -2018: PhD en postdoc Universiteit Gent, Vakgroep REVAKI,  injury prevention research unit; 2018 - 2019: ZAP Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel.

ONDERZOEKSGEBIED: Preventie van ziekte en blessures bij atleten vanuit multifactoriële approach: de interactie tussen voeding, mentaal welbevinden en fysieke load.

HUIDIGE ONDERZOEKSVRAGEN: Competitie en elite sport en de daarbij horende levensstijl brengen een verhoogde kans op sportletsels en/of infecties met zich mee. Omdat het geïsoleerd bekijken van biomechanische risicofactoren geen sluitend antwoord geeft op de vraag welke sporters blessuregevoeliger zijn, wordt de noodzaak naar de complex system approach binnen de preventieve sportgeneeskunde steeds groter. Het huidige onderzoek focust zich op de invloed en interactie van voeding, mentaal welbevinden en fysieke load op de gezondheid van een sportende populatie.

PRAKTISCH TOEPASSINGSGEBIED/BEOOGDE IMPACT: De begeleiding van topsporters optimaliseren, preventie van blessures en best performance gaan namelijk hand in hand. Vanuit deze kennis wordt gestreefd naar extrapolatie naar de bredere sportpopulatie.

Locatie

U-residence - 1ste verdiep
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
1050 Brussel