Naar inhoud

ExoOO

Evaluatie van exoskeletons in het bedrijf

Exoskeletons zijn verkrijgbaar op de markt en worden meer en meer geïmplementeerd in bedrijven, want in theorie ondersteunen exoskeletons de werknemer bij verschillende activiteiten zodoende de kans op overbelasting en blessures te verlagen. Er zijn verschillende exoskeletons op de markt beschikbaar:

  • Passieve en actieve
  • Rug, schouders en onderste extremiteiten

De vraag blijft welk exoskeleton het best kan gebruikt worden op de verschillende werkplaatsen? Zal het exoskeleton effectief de werknemer ondersteunen? Wat zijn de kosten-baten? Wordt de implementatie van deze technologie geaccepteerd?

Om dit na te gaan, objectiveren we het gebruik van een exoskeleton door middel van fysiologische (spieractiviteit EMG enz.) en biomechanische dataverzameling (bewegingspatroon enz.) met mobiel meetapparatuur. Binnen BruBotics (https://www.brubotics.eu/) werken we eveneens samen met sociale wetenschappers van VUB (onderzoeksgroep SMIT) om de acceptatie van deze technologie voor alle werknemers (bedienden en arbeiders), en op het niveau van het individu en de groep, in kaart te brengen (m.b.v. focusgroepen en interviews).

 

Contact: Kevin.De.Pauw@vub.be

 

brubotics