Naar inhoud

OVER ONS

Onderzoek

Ons onderzoek is gericht op ‘Exercise and the Brain in Health & Disease’ en situeert zich op drie niveaus: fundamenteel, toegepast/klinisch en beleidsvormend/benchmarking. Het merendeel van de onderzoeksprojecten dragen bij tot al deze niveaus, waarbij fundamentele studies (bv. dierexperimentele studies) opgevolgd worden door toegepaste, klinische studies, die op hun beurt leiden tot benchmarking studies of beleidsvormend advies. Hieronder kan je een kort overzicht vinden van onze onderzoeksprojecten:

Onderwijs

Binnen de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) dragen we bij aan de redelijk eigenzinnige vorming van de studenten "Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen" en van de studenten "Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie" van het eerste bachelor- tot en met het tweede masterniveau. De MFYS-leerlijnen die als rode draad doorheen de opleiding van deze 2 studentengroepen lopen, zijn de Fysiologie-leerlijn en de Revalidatietraining-leerlijn. De Fysiologie-leerlijn bevat typische vakken zoals "Menselijke Fysiologie", "Inspanningsfysiologie", "Cellulaire Mechanismes", etc.. De Revalidatietraining-leerlijn geeft dan weer onderdak aan vakken als "Functionele Trainingstherapie", "Sportrevalidatie", "Trainingsleer en Begrippen van de Revalidatietraining, "Sportletselpreventie", etc..

Daarnaast is MFYS ook de oprichter van het Postgraduaat Sportkinesitherapie. Dit is de enige ervaringsgerichte post-academische opleiding in de sportkinesitherapie in België en ver daarbuiten. We hebben deze éénjarige opleiding speciaal ontworpen zodat kinesitherapeuten in het werkveld gemakkelijk het Postgraduaat Sportkinesitherapie kunnen combineren met hun full-time job. Mocht je interesse hebben of meer info wensen over dit postgraduaat verwijzen we je graag door naar de opleidingspagina: www.vub.be/postgraduaat-sportkine.

We trachten steeds om onze vakken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en in een lokale, nationale en internationale context te kaderen. Tevens streven wij er naar om ons onderwijs uit te rusten met de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen, overgoten met een flinke portie VUB-saus vrij en kritisch denken. De uitspraak die we als MFYS ter harte nemen op gebied van al ons onderwijs komt dan ook niet voor niets van de wereldberoemde Albert Einstein: "The value of a college education is not the learning of many facts but the training of the mind to think.".

Maatschappelijke Dienstverlening

  • Als maatschappelijke dienstverlening richtte MFYS het "Brussels Labo voor Inspanning en TopSport" (BLITS) op (www.blits.org/). Niet alleen topsporters zijn welkom, ook (individuele) recreanten en (top)sportclubs kunnen bij BLITS terecht voor een sportmedisch onderzoek en inspanningstest. Tevens is BLITS gespecialiseerd in het medisch screenen van mensen die een specifiek beroep uitoefenen zoals de agenten van de Civiele Bescherming en verschillende brandweerkorpsen.

    Het BLITS is gelegen in de U-Residentie (1ste verdieping) op de VUB Campus te Etterbeek, waar de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie (MFYS) zijn thuis heeft.
     
  • Daarnaast verleent MFYS ook een maatschappelijke dienst genaamd ExoOO. Binnen ExoOO worden commercieel verkrijgbare exoskeletons op de werkvloer van geïnteresseerde bedrijven getest. Naast de efficiëntie van exoskeletons wordt ook in samenwerking met imec-SMIT-VUB de accepetatie van deze technologie onder de werknemers onderzocht. Voor meer informatie omtrent deze dienstverlening kan contact opgenomen worden met Prof. Kevin De Pauw