Naar inhoud
Kevin De Pauw

Kevin De Pauw

Professor, Zelfstandig academisch personeel
02/629.27.53

Biography

HUIDIGE (EN VORIGE) FUNCTIE: Kevin behaalde zijn PhD in 2014 en is momenteel professor aan de faculteit Lichamelijke opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. 

ONDERZOEKSGEBIED: Kevin coördineert projecten binnen het strategisch onderzoeksprogramma (SRP) Exercise and the Brain in Health & Disease: The Added Value of Human-Centered Robotics. Volgende projecten zijn lopende:

HUIDIGE ONDERZOEKSVRAGEN: Bij alle projecten wordt de mens-robot interactie in kaart gebracht met focus op de fysieke en cognitieve belasting. Andere onderzoeksvragen beantwoorden het effect van robot onderdelen op mentale vermoeidheid en de mogelijke aansturing van mechanische onderdelen met behulp van het brein.

PRAKTISCH TOEPASSINGSGEBIED/BEOOGDE IMPACT: De evaluatie van prototypes in laboratorium omstandigheden en het dagdagelijkse leven is belangrijk in het iteratieve ontwikkelingsproces om een product uiteindelijk op de markt te kunnen zetten. Met de onderzoekslijnen van onderbeen protheses trachten we het comfort en in het algemeen de levenskwaliteit van mensen met een amputatie te verbeteren. Industriële exoskeletons kunnen operatoren assisteren bij het repetitief heffen van industriële onderdelen. Het exoskeleton werkt preventief om blessures te vermijden en heeft dus een financiële impact voor het bedrijf en de maatschappij. De implementatie van exoskeletons maakt het ook mogelijk om werknemers langer op een comfortabele, ergonomische manier in dienst te houden. Collaboratieve robots assisteren de werknemers bij moeilijke werkomstandigheden en dragen bij tot ergonomisch werken.

Locatie

U-residence - 1ste verdiep
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
1050 Brussel