Naar inhoud
Toon Ampe

Toon Ampe

PhD student, PhD studenten
02/629.27.63

Biography

HUIDIGE (EN VORIGE) FUNCTIE: Toon Ampe is Predoctoraal wetenschappelijk onderzoeker aan de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sportkinesitherapie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel. In 2019 studeerde hij af als master in Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen met de afstudeeroptie Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid, gecombineerd met de Minor Onderzoeksmatige verdieping, aan de Vrije Universiteit Brussel.

ONDERZOEKSGEBIED: Toon zijn onderzoek focust zich op het gebruik van de fiets voor transportdoeleinden, waarbinnen hij zich op dit moment specifiek toelegt op het voorbijsteekgedrag van gemotoriseerde voertuigen ten opzichte van fietsers. Als fietser verwacht je dat auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen je op een veilige manier inhalen met voldoende afstand tussen jou en de auto. Echter krijgt de fietser in de praktijk vaak het gevoel dat hij te dicht wordt ingehaald met een mogelijk angst tijdens het fietsen tot gevolg en deze angst kan leiden tot een verminderd gebruik van de fiets. Daarom is het van belang het voorbijsteekgedrag van auto’s beter te begrijpen en zo de objectieve en subjectieve veiligheid van de fietser te verhogen.

HUIDIGE ONDERZOEKSVRAGEN: In Toon’s onderzoek willen we nagaan of dit angstgevoel terecht is en of auto’s weldegelijk de fietsers inhalen met te weinig plaats tussenin. Om te bepalen of een inhaalmanoeuvre al dan niet te dicht is, kijken we naar de Belgische Wet die een minimale inhaalafstand van 1 meter voorschrijft in de bebouwde kom (en 1,5 meter buiten de bebouwde kom). Daarnaast onderzoeken we ook welke optie om een kind te vervoeren op dezelfde fiets (kinderzitje of fietskar) het veiligste is qua laterale inhaalafstand. Tot slot wordt er onderzocht of de aanwezigheid van een fietspad en het fietsen in de spits en / of op drukke momenten een invloed heeft op het voorbijsteekgedrag van de auto’s.

PRAKTISCH TOEPASSINGSGEBIED/BEOOGDE IMPACT: Met deze inzichten hopen we de objectieve en subjectieve veiligheid van de fietser te verhogen en zo het aantal fietsers te doen stijgen, wat een positief effect zou hebben voor zowel de (potentiele) fietser zelf, alsook voor de maatschappij. Enerzijds zal het fietsen bijdragen aan een verhoogde fysieke activiteit van de fietser, wat positieve gevolgen heeft voor zijn / haar fysieke en mentale gezondheid. Anderzijds zal een verhoogd aantal fietsers ook bijdragen tot een verminderde luchtvervuiling en verkeersdrukte. 

Locatie

U-residence - 1ste verdiep
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
1050 Brussel