Naar inhoud

Fysieke vermoeidheid, thermoregulatie en brein

Hoofdonderzoekers: 

Partners: 

Doel: Het doel van deze onderzoekslijn is om de mechanismen van fysieke en mentale vermoeidheid, en hun link met het brein, te ontdekken. 

Korte inhoud: Vermoeidheid -moeheid, uitputting, loomheid- beschrijft een fysieke en/of mentale toestand van moeheid en gebrek aan energie. Vermoeidheid kan veroorzaakt worden door tal van triggers zoals bvb inspanning, medische aandoeningen, levensstijl, werk gerelateerde zaken, maar ook door emoties en stress. Vermoeidheid ten gevolge van inspanning wordt veroorzaakt door een complexe interactie tussen perifere (spieren) en centrale (centraal zenuwstelsel) factoren. Het staat vast dat er een belangrijke rol is voor het brein (en zijn neurotransmitters) in deze vorm van vermoeidheid, maar er is tegelijkertijd ook een gebrek aan bewijs omtrent wat die rol dan exact zou moeten zijn. Ook mentale vermoeidheid wordt veroorzaakt in het brein. Het kan worden gedefinieerd als een psychobiologische toestand die wordt veroorzaakt door langdurige cognitieve inspanning, die samengaat met het ervaren van een mentaal vermoeidheidsgevoel en/of een daling in de cognitieve en fysieke prestaties. De sportwetenschap leverde recent enkele verdere inzichten op in de link tussen mentale vermoeidheid en fysieke prestatie. Uithouding en techniek lijken de fysieke componenten te zijn die het meest worden beïnvloed door mentale vermoeidheid. De mechanismen die hierachter schuil gaan werden echter nog niet ontrafeld.

Recente output: