Naar inhoud

Terugkeren naar sport en het brein na sportblessures

Hoofdonderzoekers: 

Partners: 

Doel: Bijdragen aan betere terugkeer-naar-sportbeslissingen na sportblessures en strategieën ontwikkelen om de interactie van de hersenen met verschillende soorten acute vermoeidheid na sportblessures in kaart te brengen.

Korte inhoud: Wanneer vroeger iemand een sportblessure opliep, werd voornamelijk naar de aangedane regio gekeken zowel binnen wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk. Recent werd deze lokale focus verlegd richting een holistischere visie. Ook binnen de sportwereld leeft deze holistische visie enorm en heeft deze paradigmaverschuiving geleid tot het ontwikkelen van een complex terugkeer-naar-sport-algoritme. Binnen deze complexe visie kan men stellen dat huidig wetenschappelijk onderzoek rondom de rol van het brein na (sport)blessures alsook de invloed van verschillende soorten vermoeidheid hierop in zijn kinderschoenen staat. Deze onderzoekslijn leent er zich toe de rol van het brein na (sport)blessures te documenteren en daarbovenop de interacties met vermoeidheid te verkennen.

De dag van vandaag ontwikkelen we strategieën om de interactie van de hersenen met verschillende soorten acute vermoeidheid te beoordelen tijdens functionele prestatietesten. Deze functionele testen dienen in de klinische praktijk om de terugkeer-naar-sportbeslissing mede te onderbouwen. Echter, weten we niet hoe het brein zich gedraagt tijdens deze testen, noch weten we hoe vermoeidheid de prestatie op deze testen beïnvloedt. Een beter begrip van de interacties van de hersenen met acute vermoeidheid na sportblessures zou moeten leiden tot nieuwe en betere behandelstrategieën in de klinische praktijk, alsook een effectievere en veiligere terugkeer-naar-sport.

Recente output: